Fra Caribien til Azorerne maj (2021)

INDLEDNING

I maj 2021 sejlere vi fra Sint Maarten i Caribien til Horta på øen Faial i Azorerne. Turen var en del af den klassiske 12-måneders tur Atlanterhavet rund. Ned langs Europas vestkyst til de Kanariske øer, til Caribien med passatvinden og hjem til Nordeuropa via Azorerne inden okansæsonen i Caribien.

Vi sejler i vores båd S/Y Papaya, der er en Dufour 425 GL langtursbåd. På denne del af turen var vi fire personer ombord. Det var det faste Papaya besætning med Mikkel, Stefan og skipper Claus samt Claus’ søster Mette.

RUTEN

Ruten fra Sint-Maarten til Azorerne er langt mere afvekslende og navigationsmæssige udfordrende end turen fra de Kanariske øer til Caribien.

Vejr og vind skifter undervejs, mens temperaturen falder, og de lyse timer tiltager. Hvis man er heldig, får en dejlig sejlads på 2 uger med foran for tværs, hvor båden sejler hurtigt og ligger stabilt i vandet. Det er meget bedre end den konstante rullen på læns i passatvinden og den 12 timers blæksorte nat, når man i december tager den anden vej. 

Navigationsmæssige handler det om at lægger kursen efter vejret. Det er derfor afgørende med løbende vejrmeldinger, da der er risiko for både vindstille og storm.

Som det fremgår af illustrationen nedenfor, endte vi med at zig-zagge os gennem en labyrint af lavtryk, hvilket gav en længere tur, men en tur uden besværligt eller farligt vejr.

Predict Wind tracker for vores tur

VORES VEJR UNDERVEJS

Ruten fra Caribien til Nordeuropa går gennem tre ”vindbælter” fra syd til nord.

I Caribien blæser passatvinden det meste af året. Den giver 8-12 m/s fra NØ til SØ det meste af tiden.

Længere nordpå er der et højtryksbælte tværs over Atlanterhavet på højde med Azorerne (Azorer højtrykket). Her er ingen eller kun svag vind. Størrelsen og placeringen af dette højtryk varierer meget – både fra år til år og fra uge til uge.

Længere nordpå er vinden præget af de lavtryk der dannes ved det sydøstlige USA og vandrer over Atlanterhavet i Nordøstlig retning. Lavtrykkene kan være af forskellige styrke og kan tage forskellige ruter. Flere lavtryk har vindstyrker af storm nær deres center. De lavtryk, der tager en mere sydlig rute, vil skubbe til Azorer højtrykket.

På den nordlige halvkugle blæser vinden mod uret omkring et lavtryk. Tricket i sejladsen fra Caribien til Nordeuropa er derfor at tage passatvinden nordpå, passere højtryksbæltet, der hvor det vindstille bælte er mindst og lægge sig i vestenvinden nord for højtrykket og syd for de vandrende lavtryk. Hvis man synes det går for langsomt søger man nordpå mod lavtrykkets centrum. Hvis det blæser for meget, lægges en sydligere kurs mod højtryksbæltet. Teorien er enkel, men det kræver gode vejrudsigter, at finde den optimale vej gennem labyrinten.

På vores tur startere du ud med passatvinden. Det gav frisk og hurtig sejlads på en foran for tværs. Selvom det er fristende at gå fuld højde, og vinde nogle grader til øst, prioriterede vi at kommer nordpå for fuld fart. Passatvinden holdt i 3 døgn, hvorefter den begyndte af aftalt.


Squall – Høj sky med regn under. Giver kortvarig regn og øget vind

Der var ikke noget klart afgrænset højtryksbælte. Kun et område af forskellige pletter af hhv. vindstille og svag vind. Strategien blev at holde stik nord, for at forsøge at finde vind. Det blev sejlads i svag vind med lejlighedsvis brug af motoren.

Efter to døgn kom der lidt vind. Det benyttede vi til at gø en nordøstlig kurs, i håb om både at kommer nordpå til en stabil vind og samtidig kommer mere østpå. Det havde nok været bedre at holde stik nord, og få vinden tidligere og så gå øst – men det føltes nu rart at kunne se længdegraderne gå den rigtige vej.

Det store vejrsystem på vores passage, blev et lavtryk der etablerede sig omkring Bermuda et par dage efter vores afsejling og derfra tog en kurs ØNØ over Atlanten. Hele systemet var næsten 500 NM fra nord til syd og det blæste storm i midten.

Efter to dage i mellemluft med kurs NØ begyndte vi at blive indhentet af dette lavtryk. For at kumme syd om systemet i sikker afstand for blæsevejret, ændrede vi kurs til stik øst. Det system sejlede vi på en hel uge! I starten, hvor vi lå foran lavtrykket, havde vi vinde fra SØ omkring 10 m/s. Senere sejlede vil halvvind og agten for tværs med op til 13 m/s. Lavtrykket tog en sydligere bane, end forventet, så efter et par dage ændrede vi kurs for at komme længere sydpå, og undgå kraftigere vind.

Vi havde sejlervenner, der lå 100 nm nordligere end os i kuling, og mødte en besætning på Azorerne, der på grund af problemer med løbende vejrmeldinger, endte midt i lavtrykket i fuld storm. Det var en meget barsk oplevelse.

Lavtrykket slap os med en sidste frontpassage, hvor vejret skiftede fra frisk vind til vindstille og silende regn.

Mens lavtrykket fortsatte østpå, kunne vi så ændre kurs til stik nord. I løbet af ugen var vi komme rigeligt østpå. Det blev til to dages motorsejlads.

Finalen de sidste 4 døgn blev præget af flere mindre lavtryk og fronter, der blandede sig sammen og gav meget skiftende vind – som vi dog var fint varslet i vejrmeldingen. Vi kunne ikke undgå at skulle igennem et system med ca. 10 timers med blæsevejr. Det blev til en nat med på til 16 m/s på bidevind med store bølger. Det var det vildeste vejr på hele turen. Hvis vinden havde været kraftigere, kunne vi have ventet syd for systemet, og have sejlet nordpå efter et par dage. Men vi ville gerne i land, og vurdere at vi godt kunne magte den varslede vind.

Turen sluttede med 2 døgn med frisk vind agten for tværs de sidste til Horta.

VEJRMELDINGER

Vi får vores vejrmeldinger med Predict Wind offshore og IridiumGO. Det virker superfint. Vi har fast ekstern antenne til vores IridiumGO, og det betyder at den modtager relativt stabilt og sikkert. Det tager 10-20 minutter at downloads en vejrmelding alt efter hvor mange modeller og hvor stort område man vælger.

Det svære er at tolke vejrmeldingerne og navnlig forudse hvor man vil være om fx 3 døgn. Predict Winds ”weather routing” funktion hjælper lidt, men det er ikke noget vi stoler blindt på. Vi bruger meget tid på at studere forskellen mellem de forskellige modeller (forskellige vejrudsigter) og diskutere dem flittigt – både blandt besætningen og med andre sejlere derude via e-mail og sms.  Mht. de andre både giver det også meget, at de kan oplyse hvordan vejret er hos dem, der ligger lidt foran os.

Fordi vi endnu føler os nye som oceansejlere, havde vi hyret en professionel weather router, vil at give os vejrudsigter og ruteanbefalinger via e-mail. Vi brugte Chris Parker fra firmaet Marine Weather Center. Det var rigtigt godt. Vi fik opdateringer ca. hver anden dag pr. e-mail med detaljeret beskrivelse af vejr og ruteanbefalinger. Vi kunne spørge ind til anbefalingerne og få uddybende svar. Det er dog vigtigt at kende de meteorologiske udryk på engelsk. Alle hans forkortelser får man forklaring på, når man køber hans service. Det kostede os omkring 4.000 kr. men gav en fantastisk tryghed. Se eksempel på weather routing mail nedenfor.


Mail fra Chris Parker til S/Y Papaya den 12/5 2021.

CWF5 – Depart: 27-40N/59-19W – To: Azores – (s) Papaya – Dufour 425 Grand Large

Sub-Tropical RIDGE is firmly established, and none of the LO pressure systems and their associated ColdFRONTs which migrate generally ENE-ward across the Atlantic along the persistent TROF bisect, nor penetrate thru the RIDGE.

RIDGE is generally centered along Portugal to SE Azores to 30N / 40W to S of Bermuda.

We definitely want you N of the RIDGE – but of course not too far N of the RIDGE (or you would get into rough weather as you mention).

Will assume that you lie in the pre-Dawn hours of Wed12 near 29-20N / 57-40W, which is a course of 040T about 5k from your position 24hrs ago.

This sets you up well for wind in the coming days.

The next IMPULSE of energy along the TROF N of you passes Sun16, and by then, at 6k, you would cover 600mi, so you’ll lie near 46W.

The next IMPULSE is a stronger LO passing N of you sometime Mon17 or Tue18 – this one could be a significant feature for you, and it has a chance of nudging the RIDGE S-ward. As long as we keep you far enough South, there will not be any bad weather…but as the ColdFRONT stalls then weakens, it may kill your gradient wind, leaving you with very little wind, maybe for many days.

I think the best strategy is to keep getting you N, so you’re sailing well at 6k+ boat speed, and you get as far E as possible. The reason for this is as the LO pressure system and its ColdFRONT press S&E eventually the FRONT weakens and stalls, and your best chance of maintaining SW wind for sailing is to stay E of where the FRONT will penetrate into the RIDGE.

I think about 32N Latitude is the ideal Latitude.

Weakening FrontalTROF settles S-ward to between 32N and 33N on Sat15…and the IMPULSE / LO Sun16 should not bring strong winds or significant squalls to areas near 32N as long as you lie E of about 48W.

Forecast solution (track / strength) for the Mon17-Tue18 LO and its ColdFRONT has a high degree of uncertainty. If we need to get you S a bit to 31N or 30N then we can – but there is less risk we need to get you S of 32N if you maintain your E-bound speed.

There will be a little motorsailing, especially Sat15 when the weakening TROF presses S of 33N, but mostly it’ll be good sailing the next few days.

FORECAST:

Wed12, near 30N / 57W: 180<220@6-9, wind-chop 1-2′, SWELL 4’/13saecNNE. STRATEGY: continue sailing or motorsailing on course about 040T.

Wed12 night, near 31N / 56W: a slight IMPULSE passing N of you along TROF draws a bit more wind across TROF, so your wind backs and builds a bit: 220@7-9<200@10-12g15, wind-chop 1-2′<-2-3′, SWELL 4’/10secNNW. STRATEGY: continue motoring / sailing course 040T until wind builds sufficiently for sailing (probably late Wed12 night)…then sail course about 070T so you increase apparent wind and can sail at 6k+.

Thu13, near 31-25N / 54-35W: 210-220@11-15g19, wind-chop 2-4′, SWELL 4’/9seNW. STRATEGY: sailing broad reach course about 070T.

Thu13 night, near 31-50N / 53-10W: 210@11-15g19<13-16g20k, wind-chop 2-4′<3-5′, SWELL 4’/8secNW STRATEGY: same.

Fri14, near 32N / 51-50W: 210@15g19<260@10-12, isolated mild squalls to 20k, wind-chop 4′<2′, SWELL 4’/8secNW, STRATEGY: sailing broad reach<motoring E along 32N.

Fri14 night, near 32N / 50-25W: 260<220@10-12, isolated mild squalls to 20k, wind-chop 2-3′, SWELL 4’/8secNW, STRATEGY: motoring<motorsailing E along 32N.

Sat15, near 32N / 49-10W: 220@8-13g16, isolated mild squalls to 20k, wind-chop 2-3′, SWELL 4’/8secWNW

Sat15 night, near 32N / 47-45W: 220@6-11g15<200@15g20, wind-chop 1-2′<4′, SWELL 4’/8secN, motorsailing<sailing E on broad reach.

Sun16, near 32N / 46-20W: 200<220@13-17g21, isolated mild squalls to 25k, wind-chop 3-5′, SWELL 4’/13secNNE.

Sun16 night, near 32N / 45W: 220@13-15g19<200@14-17g21, isolated mild squalls to 25k, wind-chop 3-4′<4-5′, SWELL 4’/12secNNE,

Mon17, near 32N / 43-35W: 200@13-17g21, isolated mild squalls to 25k, wind-chop 3-5′, SWELL 4’/11secN

Mon17 night, near 32N / 41-50W: 200@13-17g21<16-19g24k, wind-chop 3-5′<5-6′, SWELL 4’/8secNW.

SUGGEST you request another forecast no late than Fri14, so we can reassess optimum positioning for the more windy weather late Sat15 onward.

If you have questions, let us know…Chris

Skriv et svar

Kurv

0
image/svg+xml

Din kurv er tom :(

Fortsæt shopping